ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Πληροφορίες - Οδηγίες - Διαδικασία

 1. Για κάθε εξυπηρέτηση αιτήματος που συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των διαθέσιμων ραντεβού που υπάρχουν στην αρχική σελίδα της εφαρμογής, απαιτείται η εμπρόθεσμη ηλεκτρονική δημιουργία ραντεβού.
 2. Για κάθε ραντεβού που δημιουργείτε και για οποιαδήποτε μεταβολή – τροποποίησή του ενημερώνεστε ηλεκτρονικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείο στον αντίστοιχο λογαριασμό που δηλώσατε.
 3. Το κάθε εξυπηρετούμενο ραντεβού θα εξυπηρετείται, εφόσον ο εξυπηρετούμενος προσέλθει εγκαίρως για την εξυπηρέτησή του και εφόσον οι υπολειπόμενος χρόνος επιτρέπει την εξυπηρέτησή του.
 4. Η δυνατότητα εξυπηρέτησης του κάθε ραντεβού κρίνεται κάθε φορά από τον υπάλληλο εξυπηρέτησης, ανάλογα με την ώρα προσέλευσης του εξυπηρετούμενου και το χρόνο εξυπηρέτησης που απαιτεί το ραντεβού.
 5. Σε περίπτωση καθυστέρησης και αδυναμίας εξυπηρέτησης λόγω παρέλευσης χρόνου, το ραντεβού αυτομάτως ακυρώνεται και για την εξυπηρέτησή του πρέπει να υποβληθεί εκ νέου αίτημα, ή δύναται να εξυπηρετηθεί στο τέλος όλων των προγραμματισμένων ραντεβού και πριν την λήξη του ωραρίου εργασίας του υπαλλήλου, εφόσον το επιλέξει ο εξυπηρετούμενος.
 6. Πολίτες που προσήλθαν χωρίς να έχουν προγραμματίσει ραντεβού, λόγω αδυναμίας συμπλήρωσης και υποβολής ηλεκτρονικού αιτήματος, εξυπηρετούνται με σειρά προτεραιότητας στα κενά μεταξύ των ραντεβού, ή με την ολοκλήρωση αυτών, στο τέλος των ραντεβού και πριν τη λήξη του ωραρίου, εφόσον ο υπάλληλος εξυπηρέτησης κρίνει επαρκές το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εξυπηρέτησή του και εφόσον οι ίδιοι το επιλέξουν.
 7. Κάθε σχολή οδηγών ή διεκπεραιωτής, εφόσον χρησιμοποιήσει μια φορά το λογαριασμό της, κάθε ραντεβού που θα κλείνει στη συνέχεια θα κλείνεται με τα στοιχεία της, ως εξυπηρετούμενος. Για πολίτες,  θα πρέπει να κλείσει ραντεβού ο πολίτης ή η σχολή με τα στοιχεία του πολίτη ( email, κινητό πολίτη κ.λ.π για οριστικοποίηση - επιβεβαίωση ).
 8. Οι σχολές οδηγών και οι διεκπεραιωτές, σε συνεννόηση με τους διαχειριστές της εφαρμογής, μπορούν να δημιουργήσουν λογαριασμούς, οι οποίοι θα τους διευκολύνουν κάθε φορά που θα απαιτούνται τα στοιχεία ταυτοποίησής τους.
 9. Ραντεβού με παραλείψεις στα στοιχεία που ζητούνται ή στοιχεία που δηλώθηκαν εσφαλμένα καθίστανται αυτομάτως άκυρα και δεν θα εξυπηρετούνται. Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο και για την εξυπηρέτησή του θα απαιτείται εκ νέου ραντεβού.
 10. Ραντεβού τα οποία απαιτούν κατάθεση δικαιολογητικών, τα οποία αναφέρονται στην αρχική σελίδα για κάθε ραντεβού και δεν υπάρχουν διαθέσιμα ( φωτοαντίγραφα ) ή δεν έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά, δεν θα εξυπηρετούνται.
 11. Τα εξυπηρετούμενα ραντεβού, οι ομάδες – κατηγορίες, καθώς και ο χρόνος εξυπηρέτησης, δύνανται να τροποποιούνται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.
 12. Κατά την πιλοτική – αρχική λειτουργία του συστήματος διαχείρισης ραντεβού, η ανοχή και η κατανόηση, η οποία θεωρείται αυτονόητη τόσο από την Υπηρεσία όσο και από τους πολίτες, θα συμβάλουν καθοριστικά στην ομαλή λειτουργία και εφαρμογή του. Σταδιακά όμως και προκειμένου να διασφαλιστούν οι καλύτερες δυνατόν συνθήκες εξυπηρέτησης του κοινού και να εξαλειφθούν τυχόν μεμονωμένα φαινόμενα εσκεμμένης παραπλάνησης ή εκμετάλλευσης συναλλασσόμενων και Υπηρεσίας, θα απαιτηθεί η απαραίτητη συνέπεια στην εφαρμογή όλων των παραπάνω.
 13. Σε κάθε περίπτωση η εξυπηρέτηση ενός ραντεβού διακόπτεται, ανάλογα με την ώρα, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επόμενο προγραμματισμένο ραντεβού, οπότε ο εξυπηρετούμενος ή περιμένει το επόμενο κενό διάστημα ή εξυπηρετείται μετά το χρόνο εξυπηρέτησης των ραντεβού και πριν την λήξη του ωραρίου εργασίας του υπαλλήλου, εφόσον το επιλέξει ο ίδιος.